Feeds:
Články
Komentáre

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Nadherne vyjadrenie toho kde je domov:

This is how home feels, being with you in a vulnerable embrace… Nothing to hide, showing you my every insecurity… and it’s alright.

Not saying a word, but still letting our lips do the talking…

Being this close, our hearts whisper to each other without a word

Your heart beats through every vain, from your forehead, down your neck and back again

This physical sensation

This beautiful embrace

Leaves me content to just be with you

In a perfect moment

That needs no words to describe it

Because they would take away from it’s magic

This must be how home feels

Being with you in a vulnerable embrace

Nothing to hide

Showing you my every insecurity

And it’s alright

In this way, being with you

We feel

We heal

And we allow each other to be brand new

This must be how home feels

Showing you all of me

And it’s alright

 

 

Reklamy

Read Full Post »

Kolko casu mi zostava do svadby?

Tu je moja svadobna casomiera, vytvorena cez:
http://www.weddingcountdown.com


save the date

A tu je program na svadobnu casomieru, ktory sa da stiahnut do pocitaca:
http://www.weddingcountdown.com/downloads/startdown/1/

Read Full Post »

Dnes sa nam podarilo predbezne zarezervovat svadobnu salu, kde sa dufajme bude konat svadobna vecera. Nakoniec sme sa teda rozhodli pre hotel a nie pre zahradu rodinneho domu, ci uz kvoli menej roboty pri pripravach, ale aj kvoli pocasiu. Predsa len mat zahradnu svadbu pre 250 ludi v obdobi dazdov nie je sranda.

Na buduci vikend ideme dojednat cenu, tak snad sa nejako dohodneme na podrobnostiach. Este aj svadba je tu o vyjednavani :D

Zatial to teda vyzera na tento hotel:

http://www.holidayinn.com/glenmarie#Photos-Tours

facebook stranka s mnohymi svadobnymi fotkami z hotela (hlavne starsie albumy su zaujimave):

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000112284499

Read Full Post »

Štátny občan, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine potrebuje nasledovné doklady:

  1. rodný list
  2. osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva, ktoré vydáva príslušný matričný úrad podľa miesta trvalého alebo posledného trvalého pobytu štátneho občana SR. Jeho platnosť je 6 mesiacov odo dňa vydania. Ak sa štátny občan SR trvale zdržuje v cudzine, vydáva mu osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine zastupiteľský úrad SR
  3. vdovec (vdova) predkladá úmrtný list manželky (manžela)
  4. rozvedený(á) musí predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo jeho vyhlásenie za neplatné
  5. platný občiansky preukaz, ktorý obsahuje zároveň aj doklad o štátnom občianstve, bydlisku a rodnom čísle.

Manželstvo štátneho občana SR, ktorý uzavrel manželstvo v cudzine sa zapisuje do osobitnej matriky, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR. Na základe predloženého sobášneho listu zo štátu, v ktorom bolo manželstvo uzavreté, v prípade potreby opatreného príslušnými overeniami, preloženého do slovenčiny súdnym tlmočníkom, sa na matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu slovenského občana spíše „Zápis o uzavretí manželstva“ a zašle do osobitnej matriky. Až po zápise do knihy manželstiev a vystavení sobášneho listu osobitnou matrikou je takýto doklad platnou verejnou listinou na území SR.

Po uzavretí manželstva môže žena užívať priezvisko bez koncovky slovenského prechyľovania, ak sa hlási k inej, ako slovenskej národnosti, čo si uvedie v žiadosti o uzavretie manželstva a už prvý výpis z matriky bude v tomto tvare. Ďalšou zákonnou možnosťou je, že žena po uzavretí manželstva písomne požiada matričný úrad, pred ktorým uzavrela manželstvo o zápis do matriky a vydanie sobášneho listu bez koncovky slovenského prechyľovania.

Uzavretie manželstva

Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzatvorenie manželstva v cudzine 500 Sk
a) Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi Slovenskej republiky 200 Sk
b) Uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi Slovenskej republiky 500 Sk
c) Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo určenej doby 300 Sk
d) Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo úradne určenej miestnosti 1 000 Sk
e) Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 2 000 Sk
f) Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami 5 000 Sk

Read Full Post »